Franskt bröstimplantat dras tillbaka från den svenska marknaden

Silikon från tillverkaren Poly Implant Prothèse innehåller ett annat sorts silikon än det godkända. Nu dras det tillbaka från den svenska marknaden.

Läkemedelsverket har idag beslutat om marknadsförbud för
silikonfyllda bröstimplantat med beteckningarna IMGHC-TX, IMGHC-MX och
IMGHC-LS tillverkade av den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse. Dessa produkter får inte längre säljas i Sverige.

Det var den franska kontrollmyndigheten Afssaps som vid en
inspektion av fabriken kunnat konstatera att den silikongel som används i implantatet sedan år 2001 skiljer sig från den som anges i
underlaget för CE-märkning.

Afssaps gör för närvarande analyser av den avvikande produkten, för att se om eventuella risker föreligger och vilka konsekvenser det kan ha för de som redan opererat in inläggen.

Produkterna används framför allt inom estetisk kirurgi och
Läkemedelsverket förbjuder härmed aktuella kliniker att använda dessa
produkter.

Källa

GOOGLE